Pimpinan Sekolah

Daftar Pimpinan Sekolah Laboratorium UPI

TK Kampus Cibiru

 • An an Andari, S.Pd., M.Pd.

  Kepala Sekolah TK Kampus Cibiru

TK Bumi Siliwangi

 • Dr. Phill. Leli Kurniawati, S.Pd., M.Mus.

  Kepala Sekolah TK Bumi Siliwangi

SD Kampus Tasikmalaya

 • Andi Utama. S.Pd., M.Pd.

  Kepala Sekolah SD Kampus Tasikmalaya

SD Kampus Serang

 • Erna Yulyani, S.Pd.

  Kepala Sekolah SD Kampus Serang
 • Yonia Ilma Insyira, M.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah

SD Kampus Cibiru

 • Dra. Enok Jubaedah, M.Ag.

  Kepala Sekolah SD Kampus Cibiru
 • Arief Yuliansyah, S,Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 • Haeruman, S.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

SD Bumi Siliwangi

 • Moch. Imam Mutaqin, S.Pd.

  Kepala Sekolah SD Bumi Siliwangi
 • Hendi Indrawan, S.Ag., M.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 • Yudi Hadiansyah, M.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

SMP Kampus Cibiru

 • Ayi Jaja Jamaludin, S.Pd.

  Kepala Sekolah SMP Kampus Cibiru
 • Supartini Permata, S.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 • Syaeful Uyun, S.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 • Sri R. Rosdianti, M.M.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

SMP Bumi Siliwangi

 • Roberto Leonardo, S.Pd.

  Kepala Sekolah SMP Bumi Siliwangi
 • Dwi Haryanto, M.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 • M. Ikhsanul Hakim, S.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 • Kurniawan, S.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

SMA Bumi Siliwangi

 • Dr. Deni Kadarsah , M.Pd.

  Kepala Sekolah SMA Bumi Siliwangi
 • Dudi Mulyadi, S.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 • Lia Laela Sarah, M.T.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 • Fajar Amufatullah, S.Pd.

  Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana